Viternum® Solución Oral de Preparación Extemporánea 3mg/5mL